Jaskyňa Szeleta

Nachádza sa severovýchodne od mesta, má dľžku 20 m a je to vzácne archeologické nálezisko.