Mindspace

A Mindspace 2011. decemberében alakult. Főbb tevékenységi területei a kulturális alapú városi projektek és a játékosítás.

 

Szolgáltatási munkáinkra az alábbiak jellemzőek:

BEVONÁS – A hallgatóság kiszélesítésére, az aktív részvételre való ösztönzésre számos projektet valósítunk meg.

ÁTADÁS – Ismereteket, információkat, tudást non-formális oktatással és kreatív kommunikációval osztunk meg.

FELTÖLTÉS – Eseményeink, rendezvényeink koncepcióját összeállítjuk és a megfelelő szakmai tartalommal töltjük fel.

MEGOLDÁS - Eseményeinket, rendezvényeinket mi magunk szervezzük meg, és bonyolítjuk le.

 

A szervezet főbb projektjei:

Danube Flow - Hív a Duna! (2012 -)

Figyelemfelhívó kampány és eseménysorozat a Duna értékeinek újrafelfedezéséért.

A programban 2012 óta több mint 50 eseményt valósítottunk meg, melyekben kiemelt jelentőséget kapott a játékosított tudásáátadás és a nonformális nevelés.
Danube Flow Facebook

Smart City Budapest Kezdeményezés (2013-)

Kulturális alapú városfejlesztési program, melyben az alulról jövő kezdeményezéseket és projekteket mutatjuk be és hozzuk össze az egyes szereplőket, akik a városért munkálkodnak.
smartcitybudapest.eu

Your city in 100 words / 100 szóban Budapest (2014-)

Lakosságnak szóló “irodalmi” pályázat, melyben mindenki beküldheti maximum száz szóban történetét, mely kapcsolódik a fővároshoz.
in100words.eu