Vysuté záhrady a vodopád

Podľa projektu Kálmána Luxa v rokoch 1927-30 úbočie pod hotelom Palotaszálló vytvorili ako vysutú záhradu, na ktorej nachádzame deväť náučných chodníkov.

Jednotlivé zastávky sú o básnikoch, prírodovedcoch, o láske ale aj o prírode a životnom prostredí.