Hunguest Hotel Palota

Postavili ho v rokoch 1925 a 1929 v neorenesančnom štýle podľa plánu Kálmána Luxa.

Hunguest Hotel Palota